Hizmet İçi Eğitim

Defterdarlığımızca Gider Birimleri personeline yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim 20.05.2019 Pazartesi günü başlamıştır.