Defterdarlığımız Yemek Hizmeti Alım İhalesi

Tunceli Defterdarlığı Sıcak Yemek Alımı ve Dağıtımı ile Bulaşık Yıkama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye İlişkin Döküman İçin Tıklayınız.