Defterdarlığımızca e-belge bilgilendirme toplantısı yapıldı

509 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mevcut e-belge uygulamalarına (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet) ek olarak başka e-belgelerinde (e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont, ve e-Döviz Alım Belgesi) uygulamaya alınmasını sağlamış, var olan uygulamalarında kapsamını genişletmiştir.

Düzenlemelerin mükelleflerin önemli bir kısmını kapsayan değişiklikler içermesi sebebiyle; Defterdarlığımızca 18/12/2019 Çarşamba günü Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.