TAMP, Defterdarlık Zarar Tespit Hizmet Grubu Eğitimi

Defterdarlığımız personeli ile Destek Çözüm Ortağı Kurumların personeline; 13/02/2020 tarihinde Valiliğimiz Toplantı Salonunda, Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce TAMP, Tunceli İl Afet Müdahale Planı ve Hizmet Grubu Planı Eğitimi verilmiştir. Eğitim  planlamalara yönelik teorik bilgi verildikten sonra uygulamalı olarak çalışabilecek bir geliştirilmiş senaryo üzerinden ekiplerin interaktif olarak çalışması sağlanmaktadır. Senaryo üzerinde yapılan değerlendirmeler neticesinde ekipler hareket biçimlerini belirleyerek, oluşan afete yapacakları çalışmaları planlayarak tüm grupla paylaşmaktadır.