Vergi Haftası Dolayısıyla Meslek Odaları Temsilcilerinin Defterdarımız Sayın Tahir BAYINDIR’ı Makamında Ziyareti.