Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer
 
 

 

Tahir BAYINDIR

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu.1998 yılında Maliye Bakanlığının yapmış olduğu memuriyet sınavına kazanarak başladığı memuriyet görevinde Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında çeşitli unvanlarda görev yaptı.

İzmir Mesleki Eğitim Kursu gider bölümünü mezunu. Sırasıyla; Malatya Defterdarlığı Kale Malmüdürü Vekili, Kahramanmaraş Defterdarlığı Elbistan 3 no’lu Döner Sermaye Saymanlık Müdürü ,Çorum Defterdarlığı İskilip Malmüdürü, Çorum Defterdarlığı Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürü, Tunceli Defterdarlığı Defterdar Yardımcısı olarak görev yaptı. 10/02/2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/924 sayılı kararname ile Tunceli Defterdarı olarak atanmış olup, 13/02/2017 tarihinden itibaren Tunceli Defterdarı olarak görev yapmaktadır.