Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

• Hükümetlerce hazırlanan maliye politikasını Hazine ve Maliye Bakanlığı adına ilde uygulanmasını sağlamak.

• İlde devletin muhakemat hizmetini yürütmek.

• Hazırlanan devlet bütçesine göre uygulanmasının takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetlerini yürütmek.

• İlde Saymanlık görevlerini yürütmek.

• İlde devlete ait taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili işlemleri yürütmek, taşınmaz malları ihtiyaç duyulan birimlere tahsis etmek, kiraya vermek, korumak ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yürütmek.

• Kadroları Hazine ve Maliye Bakanlığına ait Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük, emeklilik ve sicil işlemlerini yapmak.

• Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.