Genel

VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

31. Vergi Haftası etkinlikleri Defterdarlığımız Personeli ve Meslek Odaları temsilcileri ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

31. VERGİ HAFTASI KUTLANIYOR

1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu yıl 24 Şubat -1 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan 31.Vergi Haftası nedeniyle tüm yurtta çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiği gibi ilimizde de Vergi Haftası boyunca etkinlikler yapılacaktır.

TAMP, Defterdarlık Zarar Tespit Hizmet Grubu Eğitimi

Defterdarlığımız personeli ile Destek Çözüm Ortağı Kurumların personeline; 13/02/2020 tarihinde Valiliğimiz Toplantı Salonunda, Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce TAMP, Tunceli İl Afet Müdahale Planı ve Hizmet Grubu Planı Eğitimi verilmiştir. Eğitim  planlamalara yönelik teorik bilgi verildikten sonra uygulamalı olarak çalışabilecek bir geliştirilmiş senaryo üzerinden ekiplerin interaktif olarak çalışması sağlanmaktadır. Senaryo üzerinde yapılan değerlendirmeler neticesinde ekipler hareket biçimlerini belirleyerek, oluşan afete yapacakları çalışmaları planlayarak tüm grupla paylaşmaktadır.

Defterdarlığımızca e-belge bilgilendirme toplantısı yapıldı

509 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mevcut e-belge uygulamalarına (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet) ek olarak başka e-belgelerinde (e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont, ve e-Döviz Alım Belgesi) uygulamaya alınmasını sağlamış, var olan uygulamalarında kapsamını genişletmiştir.

Düzenlemelerin mükelleflerin önemli bir kısmını kapsayan değişiklikler içermesi sebebiyle; Defterdarlığımızca 18/12/2019 Çarşamba günü Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Vergi Daireleri 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 19:00′ a kadar açık bulundurulacaktır.Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onyedinci, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onbeşinci ve 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların sekizinci taksitinin ödeme süreleri 2 Aralık 2019 Pazartesi günü sona ermektedir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 19:00′ a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.

Başkanlığımız İnternet Sitesi Üzerinden Son Ödeme Saatleri
AKBANK T.A.Ş  (*)22:00
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*)23:40
FİNANSBANK A.Ş. (*)22:00
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*)22:00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*)23:40
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*)22:00
HSBC BANK A.Ş.22:00
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*)23:00
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.22:00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.23:40
DENİZBANK A.Ş. (*)23:40
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**)22:00
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**)22:00
ODEA BANK A.Ş. (**)22:00
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**)22:00

(*) Banka Kartları (debit) ile de ödeme yapılabilmektedir.

(**) Yapılandırma dosyaları hariç diğer ödemeler.Veda Yemeği

Defterdarlığımız da; Personel Müdür Yardımcısı iken Bartın Defterdarlığına Personel Müdür Yardımcısı olarak naklen atanan Emre ANKUT ile Muhasebe Müdür Yardımcısı iken Ermenek Malmüdürlüğüne Saymanlık Müdür Yardımcısı olarak naklen atanan Hüseyin AYGÜN 17/07/2019 tarihi itibariyle Defterdarlığımızdaki görevinden ayrılmışlardır.

Defterdarlığımızdaki çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür eder yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.


Hizmet İçi Eğitim

Defterdarlığımızca Gider Birimleri personeline yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim 20.05.2019 Pazartesi günü başlamıştır.


” Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu seminer

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol kapsamında Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Defterdarlığımız personeline ” Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu seminer 19.04.2019 tarihinde Valilik Toplantı Salonunda verildi.